Inleiding

Aan de raad
Net als vorig jaar presenteren we de begroting 2018-2021 als een website die door iedereen te raadplegen is. Voor degene die daar behoefte aan heeft is op de website een pdf te downloaden.
De begroting 2017 kende veel inhoudelijke wijzigingen. Deze kwamen met name voort uit de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Doel van deze vernieuwing is meer eenduidigheid in de gemeentebegrotingen aan te brengen en om meer inzicht te bieden in de financiële positie van de gemeenten. In deze begroting borduren we op deze vernieuwingen verder voort.
Tegelijkertijd zijn we in BWB-verband bezig om meer uniformiteit tussen de begrotingen van Culemborg, Geldermalsen en Tiel aan te brengen. Dit is een proces dat in kleine stapjes verloopt, maar die er toe kan leiden dat de informatie op een iets andere wijze gepresenteerd gaat worden dan u gewend was. Een voorbeeld hiervan in deze begroting is een andere opzet van de paragraaf financiering.
Andere veranderingen die zijn aangebracht zijn:

  • Programma 1: Indicator polarisatie en radicalisering is vervangen door aanpak problematiek arbeidsmigranten;
  • Burgerparticipatie is overgeheveld van programma 2 naar programma 8;
  • Sommige indicatoren vervallen omdat de taken bij Werkzaak zijn ondergebracht;
  • VNG-normen dienstverlening zijn toegevoegd.
Selecteer een onderwerp