Inleiding

Wat willen we bereiken?

De samenleving is in beweging. Politieke urgenties veranderen. En als ambtelijke organisatie ontwikkelen en veranderen we zelf ook. In onze bedrijfsvoering willen we aan blijven sluiten op al deze ontwikkelingen. Daarom richt onze koers zich op:

 1. We zijn er voor onze inwoners
 2. We werken op een manier die past bij landelijke en lokale keuzes: uitbesteden, samenwerken of zelf (laten) doen
 3. We zijn een organisatie waar je graag werkt en je kwaliteit inzet

Hoe willen we dat doen?

 • Het vergroten van het zelfregelend vermogen van medewerkers en teams
 • Het resultaat gericht werken centraal stellen
 • Het organiseren van klantfeedback: weten hoe de klant denkt
 • Het stimuleren van leren en ontwikkelen

De klantvraag is leidend. Van daaruit maken en ontwikkelen we programma's. En elk team levert vanuit haar rol een bijdrage in het programma.

Wat gaan we doen?

Om deze doelen succesvol te realiseren, staan voor 2018 de volgende speerpunten gepland:

 • schrijven van begrijpelijke teksten voor inwoners
 • doorontwikkeling van vraaggerichte website
 • meer evaluatie van onze werkwijze via klantfeedback
 • versterken gedrag en competenties klantgerichtheid
 • versterken regie sociaal domein: contractmanagement, stuurinformatie, inkoop
 • sturing van de resultaten programma’s beter gekoppeld aan de teamsturing
 • continueren aanpak om werkprocessen snel, slim en simpel te maken (lean)
 • continueren team- en individuele leertrajecten
 • vergroten (in- en externe) mobiliteit personeel
 • doorontwikkeling van zelfregelende teams

Door de inzet van het organisatie ontwikkelfonds 2016 – 2018, is het mogelijk om deze speerpunten ook te realiseren.

Selecteer een onderwerp