Begroting in één oogopslag

uitgaven € 123.216,3
inkomsten € 123.216,3

Bedragen x € 1.000

€ 5.681

Veiligheid

€ 1.031

€ 60.575

Sociaal Domein

€ 20.027

€ 11.260

Vitale en aantrekkelijke stad

€ 3.308

€ 4.361

Mobiliteit

€ 3.656

€ 3.522

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

€ 2.075

€ 7.936

Openbare ruimte

€ 4.499

€ 9.838

Onderwijs

€ 4.216

€ 3.477

Inwoners en Bestuur

€ 529

€ 16.567

Algemene baten en lasten

€ 83.874